Förortsfint

Förortslivet, vardagslunken, de gå dagarnas skimmer och stillheten.